keskiviikko 5. huhtikuuta 2023

 

Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokous 14.4.2023, Pöyhölän pappila, Pieksämäki

 

E S I T Y S L I S T A                                                                          

 

1.     Kokouksen avaus.

 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4.     Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

 

5.     Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

6.     Päätetään seuraavan vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta
-Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään:

varsinaiset jäsenet 35e, kannattajajäsenet 35e, yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

7.     Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot.

Aiempi käytäntö:

Puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset. Toiminnantarkastajille laskun mukaan.


Johtokunta esittää palkkioiden päivitystä (verrattu sisaryhdistysten palkkioihin). Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

 

Puheenjohtajan palkkioksi esitetään 200 euroa + 70 euroa kulukorvauksia. Varapuheenjohtajan palkkio 100 euroa + 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäivä­raha + kokouspalkkio 25 e, toiminnantarkastajille laskun mukaan. Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset hakemuksesta.

 

8.     Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9.     Päätetään kerhon johtokunnan koko. Johtokunnassa ollut 9 jäsentä ja ulkopuolinen sihteeri-rahastonhoitaja. Sääntöjen mukaan tulee olla min. 6 ja maks. 12 valintahetkellä korkeintaan 62-vuotiasta kerhon varsinaista jäsentä.

10. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

Etelä-Savon Karjakerhon erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2023-2025:

·       Jaana Nikulainen, Mikkeli

·       Stina Kurki, Punkaharju

·       Heli Ahonen, Juva

 

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan erovuoroisten tilalle

ProAgria Etelä-Savon erovuoroiset karjavaliokunnan edustajat toimikaudelle 2024-2026: Helena Karjalainen, Puumala; varalla Martti Kontinen, Puumala; Mirjami Pitkonen, SLN, varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi

Karjavaliokunnan kokoonpano 2023:

 

·       Helena Karjalainen, Puumala, varalla Martti Kontinen, Puumala 2021-2023

·       Mirjami Pitkonen, SLN, varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi 2021-2023

·       Stina Kurki, SLN, varalla Heli Ahonen, Juva 2022-2024

·       Pekka Poikolainen, Pieksämäki, varalla Pekka Pekonen, Pieksämäki 2022-2024

·       Saara Laamanen, SLN, varalla Anne Nykänen, Mikkeli 2023-2025

·       Jaana Nikulainen, Mikkeli, varalla Minna Kekkonen, Mikkeli 2023-2025

 

13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2024, valitaan kolme (1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentilaa kohden) varsinaista edustajaa ja heidän varaedustajat. Vuonna 2023 edustajina ovat

 

·       Mirjami Pitkonen, Savonlinna

·       Heli Ahonen, Juva 

·       Pekka Poikolainen, Pieksämäki

Varalla

 

·       Henna Viljakainen, Rantasalmi

·       Pekka Pekonen, Pieksämäki

·       Lari Piispanen, Mikkeli

 

 

14. Kilpailuluokkien muutokset.

 

Tämänhetkiset Etelä-Savon karjakerhon kilpailuluokat:

·        Lehmien jalostusarvokilpailu roduittain (ay, hol). NTM:n mennessä tasan sijoituksen ratkaisee parempi utarerakenneindeksi, utarerakenneindeksi sekä kantakirjaus vaaditaan. Palkinnoissa huomioidaan edellisen vuoden (2022) viimeisen indeksiajon tulokset.

·        Genomitestattujen hiehojen jalostusarvokilpailu roduittain (ay ja hol). Kilpailussa huomioidaan vain VG:n kautta testatut genomitulokset. NTM:n mennessä tasan sijoituksen ratkaisee parempi utarerakenneindeksi, kantakirjaus vaaditaan. Palkinnoissa huomioidaan edellisen vuoden (2022) viimeisen indeksiajon tulokset.

·        Lehmien EKM-tuotoskilpailu roduittain (ay, hol, lsk, isk), vuosituotoksen mukaan. EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg. Kantakirjaus vaaditaan. Kilpailuluokkien lehmistä palkitaan vain voittajat.

·        Karjojen välinen EKM-tuotoskilpailu, kaksi sarjaa: alle 40 ja yli 40 lehmää. EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg.

·        Vähintään 80 000 kg tuottaneiden kestävien lehmien EKM-tuotoskilpailu. Kaikki rodut samassa sarjassa, EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg. Kantakirjaus vaaditaan.

·        Kestävät karjat –kilpailu, kaksi sarjaa, alle 40 ja yli 40 lehmää, keskipoikimakerran mukaan, minimikeskivalkuainen 300 kg.

 

Johtokunta esittää muutoksia palkintoluokkiin seuraavasti: Nämä muutokset vaikuttavat vasta

2024 palkittaville.

·        Karjojen välinen EKM tuotoskilpailu (alle ja yli 40 lehmää) poistetaan kokoluokat ja laitetaan kilpailu yhteen palkintoluokkaan.

·        Poistetaan kestävien lehmien vähintään 80-tonnariluokka. (syksyn palkintoluokka)

·        Kestävien karjojen EKM luokissa (alle ja yli 40 lehmää) poistetaan kokoluokat.

·        Perustetaan luokka AY ja HOL rodun paras ensikko EKM kilojen perusteella (kevään palkintoluokka).

·        Perustetaan Vuoden nousijakarja EKM kiloina. Jos on EKM tasakiloina, ratkaisee nousseet maitokilot. Yhden vuoden aikana tapahtunut muutos EKM keskituotoksena (syksyn palkintoluokka).

 

15. Muut asiat.

·       keskustelua karjakerhon logon muuttamisesta

·       Faban edustajiston vaalit syksyllä 2023

 

16. Kokouksen lopetus.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti