perjantai 14. huhtikuuta 2023

Vuosikokous kokoustettu upeassa Pöyhölän pappilassa - Snellman sponsoroi tilasuutta

 Runsaan osallistujajoukon (n. 40 henkeä) kanssa saimme karjakerhon vuosikokouksen 2023 vietyä sutjakasti lävitse. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Leppä, joka vetikin kokouksen sujuvasti ja ammattitaidolla lävitse. Kokouksessa käytiin sääntömääräiset asiat tarkasti läpikäyden sekä keskusteltiin mahdollisista uudistuksista. Kilpailuluokkia muokattiin jonkin verran, mm. jättämällä karjakokoluokat pois ja pari uuttakin kilpailuluokkaa perustettiin: paras nousijakarja EKM keskituotoksen perusteella sekä ay ja hol rodun parhaat ensikot EKM tuotoksen perusteella. Lisäksi suunniteltiin tämän vuoden, joka on kerhon 75. toimintavuosi, kunniaksi logokilpailua, mikä huipentuu pikkujouluissa logoäänestykseen. Lentävä Muurikki siis joutuu kohtaamaan uudet haastajat!

Kerhon kilpailuluokissa löytyi taas huippuhienoja eläimiä ja onnistumisia. Niistä kuvia ohessa!! Onnittelut kaikille menestyjille!

KIITOS vielä tilaisuuden aloittaneelle ja erittäin mielenkiintoisen luennon pitäneelle sponsorille Snellmanille! Alustus kirvoitti kokousyleisön runsaisiin kysymyksiin.

Mahtavat tarjoilut maistuivat kokousyleisölle!

Vasemmalta: Juvalaisen Heikki Lipsasen genomi ay hieho Tesla (+30 G) tuli luokassaan kolmanneksi ja ay lehmien jalostusarvoluokassa Heikin Solo ET (+31 G) voitti luokkansa. Nina ja Hannu Hokkasen (Kangasniemeltä) ay lehmä Sahheri (+25 G)nousi kolmanneksi ay lehmien jalostusarvoluokassa. AY genomihieholuokan voitti Katriina ja Jari Lepän Antinmäen Uniper ET (+33 G). Onnittelut!!!
Hol lehmien EKM tuotos luokan voitti rantasalmelainen Roppola MTYn huimaan tuotokseen yltänyt Ninja. Palkinnon pokkasi ylpeä tilan karjanhoitaja Tanja. ISK lehmien EKM tuotosluokan toiseksi nousi Kuivaharju MTYn Pulmu. Helky Ahokas kiitteli karjakerhoa, että se huomioi alkuperäisrodut myös kilpailuluokissaan! Onnittelut! 
Hol genomihiehojen kilpailuluokassa toiseksi ylsi juvalainen Muumaan Upresso (+33G) ja hienolla utarerakenneindeksillä 115. Kunniakirjan kanssa ylpeä Heikki Teittinen.

Pöyhölän pappilassa upea tunnelma ja hieno miljöö hellivät hyvän ruuan ja seuran kanssa kokousväkeä. Kuva Mirjami Pitkonen

keskiviikko 5. huhtikuuta 2023

 

Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokous 14.4.2023, Pöyhölän pappila, Pieksämäki

 

E S I T Y S L I S T A                                                                          

 

1.     Kokouksen avaus.

 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4.     Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

 

5.     Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

6.     Päätetään seuraavan vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta
-Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään:

varsinaiset jäsenet 35e, kannattajajäsenet 35e, yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

7.     Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot.

Aiempi käytäntö:

Puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset. Toiminnantarkastajille laskun mukaan.


Johtokunta esittää palkkioiden päivitystä (verrattu sisaryhdistysten palkkioihin). Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

 

Puheenjohtajan palkkioksi esitetään 200 euroa + 70 euroa kulukorvauksia. Varapuheenjohtajan palkkio 100 euroa + 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäivä­raha + kokouspalkkio 25 e, toiminnantarkastajille laskun mukaan. Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset hakemuksesta.

 

8.     Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9.     Päätetään kerhon johtokunnan koko. Johtokunnassa ollut 9 jäsentä ja ulkopuolinen sihteeri-rahastonhoitaja. Sääntöjen mukaan tulee olla min. 6 ja maks. 12 valintahetkellä korkeintaan 62-vuotiasta kerhon varsinaista jäsentä.

10. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

Etelä-Savon Karjakerhon erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2023-2025:

·       Jaana Nikulainen, Mikkeli

·       Stina Kurki, Punkaharju

·       Heli Ahonen, Juva

 

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan erovuoroisten tilalle

ProAgria Etelä-Savon erovuoroiset karjavaliokunnan edustajat toimikaudelle 2024-2026: Helena Karjalainen, Puumala; varalla Martti Kontinen, Puumala; Mirjami Pitkonen, SLN, varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi

Karjavaliokunnan kokoonpano 2023:

 

·       Helena Karjalainen, Puumala, varalla Martti Kontinen, Puumala 2021-2023

·       Mirjami Pitkonen, SLN, varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi 2021-2023

·       Stina Kurki, SLN, varalla Heli Ahonen, Juva 2022-2024

·       Pekka Poikolainen, Pieksämäki, varalla Pekka Pekonen, Pieksämäki 2022-2024

·       Saara Laamanen, SLN, varalla Anne Nykänen, Mikkeli 2023-2025

·       Jaana Nikulainen, Mikkeli, varalla Minna Kekkonen, Mikkeli 2023-2025

 

13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2024, valitaan kolme (1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentilaa kohden) varsinaista edustajaa ja heidän varaedustajat. Vuonna 2023 edustajina ovat

 

·       Mirjami Pitkonen, Savonlinna

·       Heli Ahonen, Juva 

·       Pekka Poikolainen, Pieksämäki

Varalla

 

·       Henna Viljakainen, Rantasalmi

·       Pekka Pekonen, Pieksämäki

·       Lari Piispanen, Mikkeli

 

 

14. Kilpailuluokkien muutokset.

 

Tämänhetkiset Etelä-Savon karjakerhon kilpailuluokat:

·        Lehmien jalostusarvokilpailu roduittain (ay, hol). NTM:n mennessä tasan sijoituksen ratkaisee parempi utarerakenneindeksi, utarerakenneindeksi sekä kantakirjaus vaaditaan. Palkinnoissa huomioidaan edellisen vuoden (2022) viimeisen indeksiajon tulokset.

·        Genomitestattujen hiehojen jalostusarvokilpailu roduittain (ay ja hol). Kilpailussa huomioidaan vain VG:n kautta testatut genomitulokset. NTM:n mennessä tasan sijoituksen ratkaisee parempi utarerakenneindeksi, kantakirjaus vaaditaan. Palkinnoissa huomioidaan edellisen vuoden (2022) viimeisen indeksiajon tulokset.

·        Lehmien EKM-tuotoskilpailu roduittain (ay, hol, lsk, isk), vuosituotoksen mukaan. EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg. Kantakirjaus vaaditaan. Kilpailuluokkien lehmistä palkitaan vain voittajat.

·        Karjojen välinen EKM-tuotoskilpailu, kaksi sarjaa: alle 40 ja yli 40 lehmää. EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg.

·        Vähintään 80 000 kg tuottaneiden kestävien lehmien EKM-tuotoskilpailu. Kaikki rodut samassa sarjassa, EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg. Kantakirjaus vaaditaan.

·        Kestävät karjat –kilpailu, kaksi sarjaa, alle 40 ja yli 40 lehmää, keskipoikimakerran mukaan, minimikeskivalkuainen 300 kg.

 

Johtokunta esittää muutoksia palkintoluokkiin seuraavasti: Nämä muutokset vaikuttavat vasta

2024 palkittaville.

·        Karjojen välinen EKM tuotoskilpailu (alle ja yli 40 lehmää) poistetaan kokoluokat ja laitetaan kilpailu yhteen palkintoluokkaan.

·        Poistetaan kestävien lehmien vähintään 80-tonnariluokka. (syksyn palkintoluokka)

·        Kestävien karjojen EKM luokissa (alle ja yli 40 lehmää) poistetaan kokoluokat.

·        Perustetaan luokka AY ja HOL rodun paras ensikko EKM kilojen perusteella (kevään palkintoluokka).

·        Perustetaan Vuoden nousijakarja EKM kiloina. Jos on EKM tasakiloina, ratkaisee nousseet maitokilot. Yhden vuoden aikana tapahtunut muutos EKM keskituotoksena (syksyn palkintoluokka).

 

15. Muut asiat.

·       keskustelua karjakerhon logon muuttamisesta

·       Faban edustajiston vaalit syksyllä 2023

 

16. Kokouksen lopetus.

 

 Tervetuloa kaikki karjakerhon vuosikokoukseen Pöyhölän pappilaan perjantaina 14.4.2023 klo 10.30-. Tilaisuuden sponsorina toimii Snellman ja saamme nauttia Pöyhölän makoisista ruokapöydän antimista!! Ilmoittautua voi sihteerille 040-3115445 (tekstari tai WhatsApp) tai kerhon sähköpostiin etelasavonkarjakerho(a)gmail.com. Ilmoittakaa ruoka-ainerajoitteet samalla, kiitos! https://poyholanpappila.fi

Vuosikokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat ja tilaa on myös keskustelulle! Lopuksi palkitaan jalostusarvoltaan (NTM ja genomi) parhaat kerhon jäsenten (vuodelta 2022) hol ja ay hiehot ja lehmät sekä parhaat EKM tuotoslehmät (AY, HOL, LSK ja ISK).
Ensi kesäksi kerho on varannut paikkoja kesäteatteri-iltaan Tuusmäen kesäteatterin Onnellinen mies-näytökseen 11.7.2023 klo 19.00. Liput ovat 18€ ja sponsorointina kerho maksaa 8€/lippu jäsenelle lipun jäädessä 10 euron hintaiseksi. Lisäksi väliajalla tarjotaan kahvit+pulla. Ilmoittautumiset viikkoa ennen sihteerille etelasavonkarjakerho(a)gmail.com. TERVETULOA mukaan!