perjantai 14. huhtikuuta 2023

Vuosikokous kokoustettu upeassa Pöyhölän pappilassa - Snellman sponsoroi tilasuutta

 Runsaan osallistujajoukon (n. 40 henkeä) kanssa saimme karjakerhon vuosikokouksen 2023 vietyä sutjakasti lävitse. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Leppä, joka vetikin kokouksen sujuvasti ja ammattitaidolla lävitse. Kokouksessa käytiin sääntömääräiset asiat tarkasti läpikäyden sekä keskusteltiin mahdollisista uudistuksista. Kilpailuluokkia muokattiin jonkin verran, mm. jättämällä karjakokoluokat pois ja pari uuttakin kilpailuluokkaa perustettiin: paras nousijakarja EKM keskituotoksen perusteella sekä ay ja hol rodun parhaat ensikot EKM tuotoksen perusteella. Lisäksi suunniteltiin tämän vuoden, joka on kerhon 75. toimintavuosi, kunniaksi logokilpailua, mikä huipentuu pikkujouluissa logoäänestykseen. Lentävä Muurikki siis joutuu kohtaamaan uudet haastajat!

Kerhon kilpailuluokissa löytyi taas huippuhienoja eläimiä ja onnistumisia. Niistä kuvia ohessa!! Onnittelut kaikille menestyjille!

KIITOS vielä tilaisuuden aloittaneelle ja erittäin mielenkiintoisen luennon pitäneelle sponsorille Snellmanille! Alustus kirvoitti kokousyleisön runsaisiin kysymyksiin.

Mahtavat tarjoilut maistuivat kokousyleisölle!

Vasemmalta: Juvalaisen Heikki Lipsasen genomi ay hieho Tesla (+30 G) tuli luokassaan kolmanneksi ja ay lehmien jalostusarvoluokassa Heikin Solo ET (+31 G) voitti luokkansa. Nina ja Hannu Hokkasen (Kangasniemeltä) ay lehmä Sahheri (+25 G)nousi kolmanneksi ay lehmien jalostusarvoluokassa. AY genomihieholuokan voitti Katriina ja Jari Lepän Antinmäen Uniper ET (+33 G). Onnittelut!!!
Hol lehmien EKM tuotos luokan voitti rantasalmelainen Roppola MTYn huimaan tuotokseen yltänyt Ninja. Palkinnon pokkasi ylpeä tilan karjanhoitaja Tanja. ISK lehmien EKM tuotosluokan toiseksi nousi Kuivaharju MTYn Pulmu. Helky Ahokas kiitteli karjakerhoa, että se huomioi alkuperäisrodut myös kilpailuluokissaan! Onnittelut! 
Hol genomihiehojen kilpailuluokassa toiseksi ylsi juvalainen Muumaan Upresso (+33G) ja hienolla utarerakenneindeksillä 115. Kunniakirjan kanssa ylpeä Heikki Teittinen.

Pöyhölän pappilassa upea tunnelma ja hieno miljöö hellivät hyvän ruuan ja seuran kanssa kokousväkeä. Kuva Mirjami Pitkonen

keskiviikko 5. huhtikuuta 2023

 

Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokous 14.4.2023, Pöyhölän pappila, Pieksämäki

 

E S I T Y S L I S T A                                                                          

 

1.     Kokouksen avaus.

 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4.     Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

 

5.     Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

6.     Päätetään seuraavan vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta
-Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään:

varsinaiset jäsenet 35e, kannattajajäsenet 35e, yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

7.     Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot.

Aiempi käytäntö:

Puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset. Toiminnantarkastajille laskun mukaan.


Johtokunta esittää palkkioiden päivitystä (verrattu sisaryhdistysten palkkioihin). Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

 

Puheenjohtajan palkkioksi esitetään 200 euroa + 70 euroa kulukorvauksia. Varapuheenjohtajan palkkio 100 euroa + 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäivä­raha + kokouspalkkio 25 e, toiminnantarkastajille laskun mukaan. Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset hakemuksesta.

 

8.     Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9.     Päätetään kerhon johtokunnan koko. Johtokunnassa ollut 9 jäsentä ja ulkopuolinen sihteeri-rahastonhoitaja. Sääntöjen mukaan tulee olla min. 6 ja maks. 12 valintahetkellä korkeintaan 62-vuotiasta kerhon varsinaista jäsentä.

10. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

Etelä-Savon Karjakerhon erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2023-2025:

·       Jaana Nikulainen, Mikkeli

·       Stina Kurki, Punkaharju

·       Heli Ahonen, Juva

 

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan erovuoroisten tilalle

ProAgria Etelä-Savon erovuoroiset karjavaliokunnan edustajat toimikaudelle 2024-2026: Helena Karjalainen, Puumala; varalla Martti Kontinen, Puumala; Mirjami Pitkonen, SLN, varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi

Karjavaliokunnan kokoonpano 2023:

 

·       Helena Karjalainen, Puumala, varalla Martti Kontinen, Puumala 2021-2023

·       Mirjami Pitkonen, SLN, varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi 2021-2023

·       Stina Kurki, SLN, varalla Heli Ahonen, Juva 2022-2024

·       Pekka Poikolainen, Pieksämäki, varalla Pekka Pekonen, Pieksämäki 2022-2024

·       Saara Laamanen, SLN, varalla Anne Nykänen, Mikkeli 2023-2025

·       Jaana Nikulainen, Mikkeli, varalla Minna Kekkonen, Mikkeli 2023-2025

 

13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2024, valitaan kolme (1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentilaa kohden) varsinaista edustajaa ja heidän varaedustajat. Vuonna 2023 edustajina ovat

 

·       Mirjami Pitkonen, Savonlinna

·       Heli Ahonen, Juva 

·       Pekka Poikolainen, Pieksämäki

Varalla

 

·       Henna Viljakainen, Rantasalmi

·       Pekka Pekonen, Pieksämäki

·       Lari Piispanen, Mikkeli

 

 

14. Kilpailuluokkien muutokset.

 

Tämänhetkiset Etelä-Savon karjakerhon kilpailuluokat:

·        Lehmien jalostusarvokilpailu roduittain (ay, hol). NTM:n mennessä tasan sijoituksen ratkaisee parempi utarerakenneindeksi, utarerakenneindeksi sekä kantakirjaus vaaditaan. Palkinnoissa huomioidaan edellisen vuoden (2022) viimeisen indeksiajon tulokset.

·        Genomitestattujen hiehojen jalostusarvokilpailu roduittain (ay ja hol). Kilpailussa huomioidaan vain VG:n kautta testatut genomitulokset. NTM:n mennessä tasan sijoituksen ratkaisee parempi utarerakenneindeksi, kantakirjaus vaaditaan. Palkinnoissa huomioidaan edellisen vuoden (2022) viimeisen indeksiajon tulokset.

·        Lehmien EKM-tuotoskilpailu roduittain (ay, hol, lsk, isk), vuosituotoksen mukaan. EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg. Kantakirjaus vaaditaan. Kilpailuluokkien lehmistä palkitaan vain voittajat.

·        Karjojen välinen EKM-tuotoskilpailu, kaksi sarjaa: alle 40 ja yli 40 lehmää. EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg.

·        Vähintään 80 000 kg tuottaneiden kestävien lehmien EKM-tuotoskilpailu. Kaikki rodut samassa sarjassa, EKM-kilojen mennessä tasan ratkaisee parempi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg. Kantakirjaus vaaditaan.

·        Kestävät karjat –kilpailu, kaksi sarjaa, alle 40 ja yli 40 lehmää, keskipoikimakerran mukaan, minimikeskivalkuainen 300 kg.

 

Johtokunta esittää muutoksia palkintoluokkiin seuraavasti: Nämä muutokset vaikuttavat vasta

2024 palkittaville.

·        Karjojen välinen EKM tuotoskilpailu (alle ja yli 40 lehmää) poistetaan kokoluokat ja laitetaan kilpailu yhteen palkintoluokkaan.

·        Poistetaan kestävien lehmien vähintään 80-tonnariluokka. (syksyn palkintoluokka)

·        Kestävien karjojen EKM luokissa (alle ja yli 40 lehmää) poistetaan kokoluokat.

·        Perustetaan luokka AY ja HOL rodun paras ensikko EKM kilojen perusteella (kevään palkintoluokka).

·        Perustetaan Vuoden nousijakarja EKM kiloina. Jos on EKM tasakiloina, ratkaisee nousseet maitokilot. Yhden vuoden aikana tapahtunut muutos EKM keskituotoksena (syksyn palkintoluokka).

 

15. Muut asiat.

·       keskustelua karjakerhon logon muuttamisesta

·       Faban edustajiston vaalit syksyllä 2023

 

16. Kokouksen lopetus.

 

 Tervetuloa kaikki karjakerhon vuosikokoukseen Pöyhölän pappilaan perjantaina 14.4.2023 klo 10.30-. Tilaisuuden sponsorina toimii Snellman ja saamme nauttia Pöyhölän makoisista ruokapöydän antimista!! Ilmoittautua voi sihteerille 040-3115445 (tekstari tai WhatsApp) tai kerhon sähköpostiin etelasavonkarjakerho(a)gmail.com. Ilmoittakaa ruoka-ainerajoitteet samalla, kiitos! https://poyholanpappila.fi

Vuosikokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat ja tilaa on myös keskustelulle! Lopuksi palkitaan jalostusarvoltaan (NTM ja genomi) parhaat kerhon jäsenten (vuodelta 2022) hol ja ay hiehot ja lehmät sekä parhaat EKM tuotoslehmät (AY, HOL, LSK ja ISK).
Ensi kesäksi kerho on varannut paikkoja kesäteatteri-iltaan Tuusmäen kesäteatterin Onnellinen mies-näytökseen 11.7.2023 klo 19.00. Liput ovat 18€ ja sponsorointina kerho maksaa 8€/lippu jäsenelle lipun jäädessä 10 euron hintaiseksi. Lisäksi väliajalla tarjotaan kahvit+pulla. Ilmoittautumiset viikkoa ennen sihteerille etelasavonkarjakerho(a)gmail.com. TERVETULOA mukaan!

maanantai 24. lokakuuta 2022

Etelä-Savon karjakerhon pikkujoulut Luston Museoravintolassa 28.11.2022

 

Tervetuloa karjakerhon Pikkujouluihin maanantaina 28.11.2022 klo 10.30 alkaen Luston Museoravintolaan Punkaharjulle

Museoravintolan maukkaan joululounaan valmistaa Vuoden keittiömestari ja Michelinkokki Ilkka Lääveri apunaan Huono Äiti Sari Helin. Sitovat ilmoittautumiset tarjoilun takia 17.11.2022 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla pekka87poikolainen@gmail.com tai tekstiviestillä 040-8341103. Lämpimästi tervetuloa!

OHJELMA

Klo 10.30 Tervetuloa

Klo 10.45 ProAgria Etelä-Savon luento: CAP-uudistus ja muuta ajankohtaista, ProAgrian edustaja

Klo 11.30 Faba osk:n luento: Ajankohtaisia asioita, myyntipäällikkö Juha Hietaoja Faba Osk

Klo 12.15 Jouluinen lounas, Vuoden Keittiömestari 2017 ja Michelinkokki Ilkka Lääveri

Klo 13.00 Palkintojen jako (karjojen välinen EKM-tuotoskilpailu, kestävät karjat -kilpailu, kestävät lehmät -kilpailu, valtakunnallisissa kilpailuissa menestyneet, 100- ja 150- tonnarit)

Karjakerhon pikkujouluissa eli puurojuhlassa on aina ollut hyvä tunnelma ja hyvä ruoka. Tervetuloa näkemään muita karjaihmisiä ja nauttimaan makoisaa jouluruokaa!

Etelä-Savon karjakerhon arvokkaat yrityskannattajajäsenet ovat mukana juhlimassa vuoden 2022 menestyneitä 100-tonnareita ja kilpailuluokkien palkittavia! Kiitokset heille!

Valio/ Tuottajain Maito
Valio/ Maitosuomi
Arla
Maitomaa
Mestarifarmi Oy
HKScan
Savo-Karjalan Liha
Semex
Snellman
Pellon Group
ProAgria Etelä-Savo ry

Lähempi esittely joululounaamme keittiömestarista! Punkaharjun Museoravintola Luston keittiöpäällikkö Ilkka Lääveri on vuoden 2017 keittiömestari. Hän on työskennellyt useissa Michelin -tähdillä palkituissa ravintoloissa. Hän oli kansainvälisesti arvostetussa Bocuse d´Or -kilpailun Suomen joukkueessa Ranskassa jo alle 20-vuotiaana. Ilkka Lääverin intohimo on kotimaiset raaka-aineet ja Ilkka ei arkaile syöksyä navettaan, kun tilaisuus tarjotaan.

Ravintolan toinen omistaja Sari Helin on tunnettu tv-toimittaja, kirjailija ja kolumnisti sekä erittäin suositun Huono Äiti-sivuston vetäjä. Sari Helin ja Ilkka Lääveri ovat julkaisseet yhdessä mittavan ruokakirjan Kokkauksia, joka on kunnian osoitus suomalaiselle ruualle.

 
tiistai 26. huhtikuuta 2022

Vuosikokouksessa tunnelmaa ja hienoja tuloksia

 Etelä-Savon karjakerhon vuosikokoukseen osallistui tänään Juvalla vajaa 30 jäsentä. 

Wikli Group Oy:n toimitusjohtaja Johannes Ahlholm Seinäjoelta ja talousosaaja, juvalainen Reija Immonen pitivät vuosikokouksen sponsoreina kattavan luennon yrityksen toiminnasta ja palveluista. 

Luennon päälle syötiin hyvin Partalan kuninkaankartanon runsaasta seisovasta pöydästä. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi saatiin pitkän linjan karjaihminen Pieksämäeltä Leena Pekonen, joka tottuneesti ohjasi vuosikokouksen alusta loppuun. Lopuksi palkittiin vuonna 2021 menestyneet genomihiehot ay ja hol rodussa, Etelä-Savon EKM tuotokseltaan parhaat lehmät ay, hol, lsk ja isk roduissa sekä jalostusarvoltaan parhaat ay ja hol lehmät. Hienoja tuloksia kaiken kaikkiaan! Onnittelut palkintoluokissa menestyneille!

Vuosikokouksessa johtokuntaan uusina valittiin Roosa Logren Juvalta ja Tanja Laamanen Savonlinnasta. Sydämellisesti tervetuloa toimintaan! Pekka Poikolainen jatkoi uudelle kaudelle ja valittiin johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi nousi Mirjami Pitkonen Savonlinnasta mikkeliläisen Minna Kekkosen jättäytyessä pois karjakerhon johtokunnasta. Lämmin kiitos Minna kaikista vuosista ja karjakerhon eteen tekemästäsi työstä!

Johtokunnan (9 jäsentä) koostumus:

Mirjami Pitkonen, pj

Pekka Poikolainen, varapj

Heli Ahonen

Stina Kurki

Tanja Laamanen

Roosa Logren

Jaana Nikulainen

Lari Piispanen

Henna Viljakainen

Anne Konsti, sihteeri-rahastonhoitaja

lauantai 2. huhtikuuta 2022

 ETELÄ-SAVON KARJAKERHON VUOSIKOKOUS 2022 

pidetään Partalan kuninkaankartanossa Juvalla tiistaina 26.4.2022 klo 10 - 14

osoite: Huttulantie 1, 51900 Juva

Vuosikokouksessa noudatetaan mahdollisia alueellisia koronarajoituksia. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä tilaisuudessa. Ilmoittautumiset vuosikokoukseen lounaan takia ma 11.04.2022 mennessä sähköpostilla tai tekstiviestillä: anne.konsti@faba.fi / 040-3115445

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Vuosikokouksen valitseman johtokunnan järjestäytymiskokous pidetään tilaisuuden päätteeksi. Vuosikokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan kerhon kotisivuilta: http://etelasavonkarjakerho.blogspot.fi

Ohjelma:
klo 10.00       Johannes Ahlholm, Wikli Group Oy
klo 11.00       Lounas
klo 12.00       Vuosikokous                      
Jaetaan lopuksi kerhon kilpailujen palkinnot (l
ehmien jalostusarvokilpailut, genomitestattujen hiehojen jalostusarvokilpailut, lehmien EKM-tuotoskilpailut)

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!!!

Vuosikokouksen sponsoriksi on ystävällisesti lupautunut Wikli Group Oy https://www.wikligroup.fi/ 

Jäsenkirje (1/2022) on postitettu jäsenistölle jäsenmaksulaskun kanssa 1.4.2022.


Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokouksen 26.04.2022 esityslista:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto

 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 6. Päätetään seuraavan vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta
  -Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään: Varsinaiset jäsenet 35e, Kannattajajäsenet 35e, Yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

 7. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
  - Johtokunta esittää, että yllämainitut palkkiot säilytetään entisellään. Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

 8. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 9. Päätetään kerhon johtokunnan koko

 10. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

  Etelä-Savon Karjakerhon erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2022-2024: Minna Kekkonen, Mikkeli; Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Inka Lehtomäki-Auvinen, Rantasalmi

 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

 12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan erovuoroisten tilalle

ProAgria Etelä-Savon erovuoroiset Karjavaliokunnan edustajat toimikaudelle 2023-2025: Saara Laamanen, Savonlinna; varalla Anne Nykänen, Mikkeli; Jaana Nikulainen, Kangasniemi; varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi

Toimikauden 2022-2024 edustajat: Stina Kurki, varalla Heli Ahonen; Pekka Poikolainen, varalla Pekka Pekonen

 1. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2023, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja varaedustajat. Vuonna 2022 edustajina ovat olleet Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Heli Ahonen, Juva sekä Pekka Poikolainen, Pieksämäki; varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi; Pekka Pekonen, Pieksämäki sekä Lari Piispanen, Mikkeli


    14. Muut asiat

torstai 10. maaliskuuta 2022

Kerhon sihteeri vaihtunut

Karjakerhon uudeksi sihteeriksi on maaliskuun aikana vaihtunut Anne Konsti. Jatkossa erilaisista kerhoon liittyvistä asioista kannattaakin olla yhteydessä suoraan Anneen: 040-3115445 / anne.konsti(at)faba.fi