Pöytäkirja vuosikokouksesta 2018


Etelä-Savon Karjakerho ry:n vuosikokous              PÖYTÄKIRJA

Aika:             23.04.2018
Paikka:
         Partalan Kuninkaankartano, Juva
Paikalla:       36 henkeä

 1. Kokouksen avaus
  -Kerhon puheenjohtaja Minna Juutila avasi kokouksen.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  -Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Saari-Muhonen. Sihteeriksi valittiin Merja Valkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Lari Piispanen ja Sirpa Karhu.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
  -Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 6. Keskustellaan kerhon palkintoluokista: onko tarvetta lähteä muuttamaan palkintoluokkia tai esim. ottaa joku uusi luokka mukaan. Vuosikokouksen päätöksen mukaan johtokunta valmistelee mahdollisten uusien palkintoluokkien sääntöehdotuksen ensi vuoden vuosikokoukseen. Tällöin muutokset palkintoluokkiin astuisivat voimaan vuoden 2020 alusta.
  -Kokous esitti, että johtokunta pohtisi kannattaisiko karjakokoluokat poistaa. Uutena luokkana luokituspisteet voisi olla mietinnässä. Ehdotettiin myös EKM luokkaa nykyisten valkuaistuotoskilpailujen tilalle. Johtokunta laatii vuosikokouksen esityksen pohjalta ehdotuksen ensi vuoden vuosikokoukseen.

 7. Keskustellaan kerhon sijoitusrahastojen hyödyntämisestä. Johtokunta esittää, että kerhon sijoituksia voisi jatkossa hyödyntää myöntämällä stipendejä uusille maatalousalalta valmistuneille opiskelijoille Etelä-Savon alueella.
  -Vuosikokous päätti, että kerhon sijoitusrahastoja voidaan hyödyntää maatalousopiskelijoiden stipendeihin. Stipendit haettaisiin kerholta opiskelijoiden toimesta. Ehdotettiin, että myös ulkomaan harjoittelua varten maatalousalan opiskelijat voivat hakea kerholta stipendiä.

 8. Keskustellaan kerhon jäsenkirjeiden postituksista. Johtokunta ehdottaa, että kerhon syksyn jäsenkirje voisi olla sähköinen. Paperiversio postitettaisiin vain tarvittaessa.
  -Päätettiin, että jatkossa syksyn kirje postitetaan vain tarvittaessa ja muuten se lähetetään sähköisenä.

 9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Päätettiin seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2019: varsinaiset- ja kannattajajäsenet 35e, yritys- ja yhteisöjäsenet 150e.

 10. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
  -Päätettiin, että jatketaan yllä mainituilla palkkioilla.

 11. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  -Vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 12. Päätetään kerhon johtokunnan koko
  -Päätettiin, että kerhon johtokunnan koko on jatkossakin 9.

 13. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Pirjo Solla-Piispanen, Mikkeli; Sanna Hämäläinen, Savonlinna; Kukka-Maaria Kärki, Sulkava. Sanna Hämäläinen ja Pirjo Solla-Piispanen eivät ole jatkossa enää käytettävissä kerhon johtokuntaan.
  -Valittiin Mirjami Pitkonen Savonlinnasta, Henna Viljakainen Rantasalmelta ja Mari Paju Mikkelistä.

 14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.
  -Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalle Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen

 15. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2019 – 2021. Erovuorossa Tellervo Sallinen, Savonlinna; varalla Heli Ahonen, Juva; Pekka Poikolainen, Pieksämäki; varalla Pekka Pekonen Pieksämäki. Tellervo Sallinen on ilmoittanut, ettei jatkossa ole enää käytettävissä.
  -Valittiin Tellervo Sallisen tilalle Stina Kurki Savonlinnasta, varalle Heli Ahonen Juvalta. Pekka Poikolainen Pieksämäeltä valittiin jatkamaan, varalle Pekka Pekonen Pieksämäeltä.

 16. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen kaudelle 2019, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja neljä varaedustajaa. Aiemmin edustajina ovat olleet Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi; Heli Ahonen, Juva sekä Katriina Leppä, Pertunmaa; varalla Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Pekka Pekonen Pieksämäki sekä Mari Paju, Mikkeli.
  -Valittiin Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi; Heli Ahonen, Juva; sekä Katriina Leppä, Pertunmaa; varalla Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Pekka Pekonen, Pieksämäki; sekä Mari Paju, Mikkeli.

 17. Muut asiat
  -Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

 18. Kokouksen päätös
  -Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti