Vuosikokouksen 2019 pöytäkirja

Etelä-Savon Karjakerho ry:n vuosikokous            PÖYTÄKIRJA

Aika:             23.04.2019
Paikka:
         TeaHouse Of Wehmais, Juva
Paikalla:       34 henkeä

 1. Kokouksen avaus
  -Kerhon puheenjohtaja avasi kokouksen.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  -Minna Kekkonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi valittiin Merja Valkonen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Pekonen ja Pekka Pekonen.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
  -Seuraavan vuoden tilinpäätöksestä poistetaan Koneet ja kalusto sekä Kassa –osiot.

 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  -Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 6. Kerhon kilpailuluokkien uudistus

  -Hyväksyttiin johtokunnan esitys: Karjojen välinen valkuaistuotoskilpailu, Lehmien valkuaistuotoskilpailu sekä Kestävien lehmien valkuaistuotoskilpailu muutetaan EKM-kilpailuiksi.
  EKM-kilojen mennessä tasan sijoituksen ratkaisee korkeampi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg.

  -Karjakokoluokkien muutoksesta äänestettiin:
  1) Johtokunnan esitys: Karjojen välisen tuotoskilpailun ja Kestävät karjat –kilpailun karjakokoluokkien sarjat muutetaan: alle 50 lehmää ja yli 50 lehmää –sarjoiksi. Esitys sai 8 ääntä
  2 Leena Turtiaisen esitys Karjojen välisen tuotoskilpailun ja Kestävät karjat –kilpailun karjakokoluokkien sarjat muutetaan: alle 40 lehmää ja yli 40 lehmää-sarjoiksi. Esitys sai 13 ääntä. Leena Turtiaisen esitys hyväksyttiin.

  -Rotukohtaisista kilpailusarjoista äänestettiin:
  1) Johtokunnan esitys: Lehmien jalostusarvokilpailuihin ja Lehmien tuotoskilpailuihin muutetaan rotukohtaiset kilpailusarjat: ay, hol, muut lypsyrodut –sarjoiksi. Esitystä kannatti 5 henkeä ja ei kannattanut 17 henkeä.
  2) Ann-Helena ja Pekka Hokkasen esitys: Suomenkarjan kilpailuluokat pidetään omina luokkinaan. Esitys hyväksyttiin.

   -->
  Rotukohtaiset kilpailuluokat säilytetään toistaiseksi entisellään. Johtokunta valmistelee uuden esityksen asiasta ja esittelee sen vuosikokoukselle keväällä 2020.

 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Hyväksyttiin johtokunnan esitys: Varsinaiset jäsenet 35e, Kannattajajäsenet 35e, Yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

 8. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset.
  -Hyväksyttiin johtokunnan esitys säilyttää palkkitot entisellään. Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan jatkossa tulorekisteriin.

 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  -Vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 10. Päätetään kerhon johtokunnan koko
  -Äänestettiin johtokunnan koosta:
  1) Pekka Pekosen esitys: säilytetään johtokunnan koko ennallaan (9 jäsentä). Esitys sai 19 ääntä.
  2) Leena Turtiaisen esitys: pienennetään johtokunnan kokoa (7 jäseneen). Esitys sai 1 äänen.
   
  --> Pekka Pekosen esitys hyväksyttiin.

 11. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2019-2021; Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Minna Kekkonen, Mikkeli, Leena Turtiainen, Savonlinna. Johtokunnasta eroaa kesken kauden (2017-2019) Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi. Johtokunnasta eroaa kesken kauden (2018-2020) Mari Paju, Mikkeli.
  -Pekka Poikolainen Pieksämäeltä valittiin jatkamaan. Minna Kekkonen Mikkelistä valittiin jatkamaan. Ann-Helena Hokkasen tilalle valittiin Jaana Nikulainen Mikkelistä. Mari Pajun tilalle valittiin Lari Piispanen Mikkelistä.
  -Leena Turtiaisen tilalle valittiin uusi jäsen lippuäänestyksellä: Saara Laamanen Savonlinnasta sai 10 ääntä. Inka Lehtomäki-Auvinen Rantasalmelta sai 11 ääntä.
  à Inka Lehtomäki-Auvinen valittiin johtokuntaan.

 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.
  -Valittiin Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2020 – 2022. Erovuorossa Sirpa Karhu, Mikkeli; varalla Anne Nykänen, Mikkeli; Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi; varalla Leena Valjakka, Kangasniemi
  -Valittiin Saara Laamanen Savonlinnasta, varalla Anne Nykänen Mikkelistä; Jaana Nikulainen Mikkelistä, varalla Henna Viljakainen Rantasalmelta.


 14. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2020, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja neljä varaedustajaa. Aiemmin edustajina ovat olleet Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi; Heli Ahonen, Juva ja Katriina Leppä, Pertunmaa; varalla Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Pekka Pekonen Pieksämäki ja Mari Paju, Mikkeli
  -Valittiin Pekka Poikolainen Pieksämäeltä, Lari Piispanen Mikkelistä, Heli Ahonen Juvalta, Katriina Leppä Pertunmaalta; varalla Mirjami Pitkonen Savonlinnasta, Pekka Pekonen Pieksämäeltä ja Henna Viljakainen Rantasalmelta.

 15. Muut asiat
  -Karjakerhon lahja alueen 100-tonnareille
  Hyväksyttiin, että jatkossa kerho palkitsee alueen 100-tonnarit lahjapalkinnolla (esim. kaiverrettu lahja millä enemmän tunnearvoa)
  -Kerhon lehmäpatsaat
  *Heli Ahonen esitti, että lehmäpatsaat olisivat keskeisissä paikoissa (esim. kirjastot) Etelä-Savon alueella nähtävillä.
  *Sari Muhonen esitti, että lehmäpatsaat voisi olla myös ProAgrian toimistossa nähtävillä.
  --> Vuosikokous päätti, että selvitetään ProAgrialta voisivatko patsaat olla Mikkelin toimistolla nähtävillä ja sieltä ne olisi mahdollista kuljettaa eri tapahtumiin nähtäville.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti