Vuosikokouksen 2021 pöytäkirja

 

Etelä-Savon Karjakerho ry:n vuosikokous                       PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.06.2021
Paikka: Naisvuoren Kesäteatteri, os. Mikonkatu 8, Mikkeli
Läsnä: 20 henkeä


 1. Kokouksen avaus
  -Kerhon puheenjohtaja avasi kokouksen.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  -Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Pekonen. Sihteeriksi valittiin Merja Valkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saara Laamanen ja Kukka-Maaria Kärki.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Toimintakertomus esitettiin ja siihen tehtiin pari pientä muutosta, minkä jälkeen se hyväksyttiin. Käytiin läpi sekä hyväksyttiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  -Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 6. Kerhon kilpailuluokkien uudistus
  -Johtokunnan esitys kilpailuluokkien muutoksista:
  Kerhon kilpailuista (EKM-tuotoskilpailu lehmille sekä jalostusarvokilpailu lehmille) poistetaan suomenkarjan rotuluokat. Näiden tilalle perustetaan erilliset rotukohtaiset EKM-kilpailuluokat sekä jalostusarvokilpailuluokat LSK ja ISK lehmille. Kilpailuissa palkitaan vain rotunsa paras lehmä, mutta listataan 10 parasta lehmää roduittain. Luodaan mahdollisuus perustaa kilpailuluokka myös muille maitoroduille (esim. JE, BS), jos niiden määrä alueella lisääntyy.
  -Hyväksyttiin johtokunnan esitys.


 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään: Varsinaiset jäsenet 35e, Kannattajajäsenet 35e, Yritys- ja yhteisöjäsenet 150e
  -Hyväksytään johtokunnan esitys pitää jäsenmaksut ennallaan.


 8. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
  - Johtokunta esittää, että yllämainitut palkkiot säilytetään entisellään. Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.
  -Hyväksyttiin johtokunnan esitys.


 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  -Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelmaan lisättiin vielä kesäteatteritapahtuma.

 10. Päätetään kerhon johtokunnan koko
  -Johtokunnan kooksi päätettiin 9 henkeä. Todettiin, että tapahtumien järjestäminen on helpompaa, kun on riittävästi jäseniä johtokunnassa.

 11. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

  -
  Erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2020-2022: Heli Ahonen, Juva; Stina Kurki, Savonlinna; Jaana Nikulainen, Mikkeli
  -Valittiin Heli Ahonen, Juva;
  Stina Kurki, Savonlinna sekä Jaana Nikulainen, Mikkeli.

  -Erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle
  2021-2023:
  Lari Piispanen, Mikkeli; Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Henna Viljakainen, Rantasalmi

  -Valittiin Lari Piispanen, Mikkeli, Mirjami Pitkonen, Savonlinna sekä Henna Viljakainen, Rantasalmi.

 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.
  -Valittiin toiminnantarkastajiksi Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan erovuoroisten tilalle

-Erovuorossa toimikaudelle 2021 – 2023: Helena Karjalainen, Puumala; varalla Mari Paju, Mikkeli; Mirjami Pitkonen, Savonlinna; varalla Heli Laamanen, Savonlinna
-Valittiin Helena Karjalainen, Puumala; varalla Martti Kontinen, Puumala.
-Valittiin Mirjami Pitkonen, Savonlinna; varalla Henna Viljakainen, Rantasalmi.

-Erovuorossa toimikaudelle 2022-2024: Stina Kurki, Savonlinna; varalla Heli Ahonen, Juva; Pekka Poikolainen, Pieksämäki; varalla Pekka Pekonen, Pieksämäki
-Valittiin Stina Kurki, Savonlinna; varalla Heli Ahonen, Juva.
-Valittiin Pekka Poikolainen, Pieksämäki; varalla Pekka Pekonen, Pieksämäki.

 1. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2022, valitaan kolme varsinaista edustajaa ja varaedustajat. Aiemmin edustajina ovat olleet Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Lari Piispanen, Mikkeli; Heli Ahonen, Juva; Katriina Leppä, Pertunmaa; varalla Mirjami Pitkonen Savonlinna; Pekka Pekonen, Pieksämäki ja Henna Viljakainen, Rantasalmi
  -Valittiin Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Heli Ahonen, Juva; Pekka Poikolainen, Pieksämäki.
  -Varalle valittiin Henna Viljakainen, Rantasalmi; Pekka Pekonen, Pieksämäki; Lari Piispanen, Mikkeli.

 2. Muut asiat
  -Muita asioita ei käsitelty.

 3. Kokouksen päättäminen
  -Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti