Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokouksen 28.06.2021 esityslista


 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto

 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 6. Kerhon kilpailuluokkien uudistus
  -Johtokunnan esitys kilpailuluokkien muutoksista:
  Kerhon kilpailuista (EKM-tuotoskilpailu lehmille sekä jalostusarvokilpailu lehmille) poistetaan suomenkarjan rotuluokat. Näiden tilalle perustetaan erillinen rotukohtainen EKM-kilpailuluokka LSK ja ISK lehmille. Kilpailuissa palkitaan vain rotunsa paras lehmä, mutta listataan 10 parasta lehmää roduittain. Luodaan mahdollisuus perustaa kilpailuluokka myös muille maitoroduille (esim. JE, BS), jos niiden määrä alueella lisääntyy.

 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään: Varsinaiset jäsenet 35e, Kannattajajäsenet 35e, Yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

 8. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
  - Johtokunta esittää, että yllämainitut palkkiot säilytetään entisellään. Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 10. Päätetään kerhon johtokunnan koko

 11. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle.

  -
  Erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2020-2022: Heli Ahonen, Juva; Stina Kurki, Savonlinna; Jaana Nikulainen, Mikkeli

  -Erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle
  2021-2023:
  Lari Piispanen, Mikkeli; Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Henna Viljakainen, Rantasalmi

 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan erovuoroisten tilalle

-Erovuorossa toimikaudelle 2021 – 2023: Helena Karjalainen, Puumala; varalla Mari Paju, Mikkeli; Mirjami Pitkonen, Savonlinna; varalla Heli Laamanen, Savonlinna

-Erovuorossa toimikaudelle 2022-2024: Stina Kurki, Savonlinna; varalla Heli Ahonen, Juva; Pekka Poikolainen, Pieksämäki; varalla Pekka Pekonen, Pieksämäki

 1. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2022, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja varaedustajat. Aiemmin edustajina ovat olleet Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Lari Piispanen, Mikkeli; Heli Ahonen, Juva; Katriina Leppä, Pertunmaa; varalla Mirjami Pitkonen Savonlinna; Pekka Pekonen, Pieksämäki ja Henna Viljakainen, Rantasalmi

 2. Muut asiat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti