Vuosikokouksen 23.04.2019 esityslista
Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokouksen 23.04.2019 esityslista:


 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Johtokunta esittää, että seuraavan vuoden tilinpäätöksestä poistetaan Koneet ja kalusto sekä Kassa –osiot.

 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 6. Kerhon kilpailuluokkien uudistus

  6.1 Johtokunnan esitys kilpailuluokkien muutoksista

  a) Karjojen välinen valkuaistuotoskilpailu, Lehmien valkuaistuotoskilpailu sekä Kestävien lehmien valkuaistuotoskilpailu muutetaan EKM-kilpailuiksi.
  EKM-kilojen mennessä tasan sijoituksen ratkaisee korkeampi valk-kg, sen jälkeen rasva-kg ja sen jälkeen maito-kg.

  b) Karjojen välisen tuotoskilpailun ja Kestävät karjat –kilpailun karjakokoluokkien sarjat muutetaan: alle 50 lehmää ja yli 50 lehmää –sarjoiksi.

  c) Lehmien jalostusarvokilpailuihin ja Lehmien tuotoskilpailuihin muutetaan rotukohtaiset kilpailusarjat: ay, hol, muut lypsyrodut –sarjoiksi.

 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään: Varsinaiset jäsenet 35e, Kannattajajäsenet 35e, Yritys- ja yhteisöjäsenet 150e

 8. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
  - Johtokunta esittää, että yllämainitut palkkiot säilytetään entisellään. Nykyisen tulorekisteriuudistuksen vuoksi maksetut palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin.

 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 10. Päätetään kerhon johtokunnan koko

 11. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet kaudelle 2018-2020; Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Minna Kekkonen, Mikkeli, Leena Turtiainen, Savonlinna. Johtokunnasta eroaa kesken kauden (2017-2019) Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi. Johtokunnasta eroaa kesken kauden (2018-2020) Mari Paju, Mikkeli.

 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Aiemmin kerhon toiminnantarkastajina ovat toimineet Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.

 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2020 – 2022. Erovuorossa Sirpa Karhu, Mikkeli; varalla Anne Nykänen, Mikkeli; Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi; varalla Leena Valjakka, Kangasniemi

 14. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen vuodelle 2020, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja neljä varaedustajaa. Aiemmin edustajina ovat olleet Pekka Poikolainen, Pieksämäki; Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi; Heli Ahonen, Juva ja Katriina Leppä, Pertunmaa; varalla Mirjami Pitkonen, Savonlinna; Pekka Pekonen Pieksämäki ja Mari Paju, Mikkeli

 15. Muut asiat
  -Karjakerhon lahja alueen 100-tonnareille
  -Kerhon lehmäpatsaat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti