Vuosikokouksen 24.04.2017 esityslista


 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
 7. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
 8. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Päätetään kerhon johtokunnan koko
 10. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi, Ville Kääriäinen, Juva ja Leena Pekonen, Pieksämäki.
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
 12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2018 – 2020. Erovuorossa Helena Karjalainen, Puumala; varalla Pirjo Solla-Piispanen, Mikkeli; Sari Saari-Muhonen, Savonlinna; varalla Heli Laamanen, Savonlinna. Leena Pekonen eroaa kesken toimikautensa 2016-2018.
 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen kaudelle 2018, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja neljä varaedustajaa. Aiemmin edustajina ovat toimineet Heli Ahonen Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, Katriina Leppä Pertunmaa ja Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi sekä varalla Pekka Poikolainen Pieksämäki, Pirjo Solla-Piispanen Mikkeli ja Jussi Paunonen Rantasalmi.
 14. Muut asiat
  -Genomitestitulosten palkitsemisesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti