Pöytäkirja vuosikokouksesta 2017


Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokous                                        PÖYTÄKIRJA

Aika:             24.04.2017
Paikka:
          Luston asema (Finlandiantie 58, Punkaharju)
Paikalla:        36 henkeä
 1. Kokouksen avaus
  -Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  -Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Saari-Muhonen, sihteeriksi valittiin Merja Valkonen, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Paju ja Päivi Suhonen, ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Paju ja Päivi Suhonen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Käytiin läpi kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  -Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
 6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Johtokunnan esitys: Jäsenmaksut säilytetään ennallaan: varsinaiset jäsenet 35e, kannattajajäsenet 35e, yritys ja yhteisöjäsenet 150e.
  -Hyväksyttiin johtokunnan tekemä esitys.
 7. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot
  -Puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset.
 8. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  -Vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvio on budjetoitu hieman tappiolliseksi tälle vuodelle, koska kerholla on paljon toimintaa tulossa.
 9. Päätetään kerhon johtokunnan koko
  -Päätettiin, että kerhon johtokunnan koko säilyy entisellään.
 10. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi, Ville Kääriäinen, Juva ja Leena Pekonen, Pieksämäki.
  -Leena Pekosen tilalle valittiin Heli Ahonen Juvalta, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemeltä valittiin jatkamaan, Ville Kääriäisen tilalle valittiin Stina Kurki Savonlinnasta.
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
  -Valittiin toiminnantarkastajiksi jatkamaan Auli Himanen ja Aija Kontinen varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.
 12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2018 – 2020. Erovuorossa Helena Karjalainen, Puumala; varalla Pirjo Solla-Piispanen, Mikkeli; Sari Saari-Muhonen, Savonlinna; varalla Heli Laamanen, Savonlinna. Leena Pekonen eroaa kesken toimikautensa 2016-2018.
  -Sari Saari-Muhosen tilalle valittiin Mirjami Pitkonen Savonlinnasta, varalla Heli Laamanen Savonlinnasta, Helena Karjalainen Puumalasta valittiin jatkamaan, varalle Mari Paju Mikkelistä, Leena Pekosen tilalle valittiin Pekka Poikolainen Pieksämäeltä, varalle Pekka Pekonen Pieksämäeltä.
 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen kaudelle 2018, valitaan neljä varsinaista edustajaa ja varaedustajat. Aiemmin edustajina ovat toimineet Heli Ahonen Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, Katriina Leppä Pertunmaa ja Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi sekä varalla Pekka Poikolainen Pieksämäki, Pirjo Solla-Piispanen Mikkeli ja Jussi Paunonen Rantasalmi.
  -Valittiin Pekka Poikolainen Pieksämäeltä, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemeltä, Heli Ahonen Juvalta, Katriina Leppä Pertunmaalta, varalle Mirjami Pitkonen Savonlinnasta, Pekka Pekonen Pieksämäeltä ja Mari Paju Mikkelistä.
 14. Muut asiat
  -Käytiin vilkasta keskustelua genomitestauksesta ja genomitulosten palkitsemisesta. Toistaiseksi genomitulosten perusteella tapahtuvaa palkitsemista ei lähdetä muuttamaan.
 15. Kokouksen päätös
  -Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.37.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti