Pöytäkirja vuosikokouksesta 2016


Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokous                                        PÖYTÄKIRJA

Aika:             25.04.2016
Paikka:
          Partalan Kuninkaankartano, Juva
Paikalla:         36 kerhon jäsentä

 
1.      Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
-Heli Ahonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Merja Valkonen valittiin sihteeriksi ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Lyytikäinen ja Leena Partio.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 2. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Hyväksyttiin kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  -Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
 4. Esitetään muutosta seuraaviin kerhon kilpailuihin: Johtokunnan esitys:
  Valkuaistuotoskilpailu karjoille: sarjat alle 30 lehmää ja yli 30 lehmää (aiemmin: alle 25 lehmää, yli 25 lehmää ja yli 50 lehmää)
  Kestävät karjat kilpailu: sarjat alle 30 lehmää ja yli 30 lehmää (aiemmin: alle 25 lehmää ja yli 25 lehmää)
  -Päätettiin hyväksyä johtokunnan esitys: Valkuaistuotos karjoille ja Kestävät karjat kilpailuissa sarjat ovat jatkossa alla 30 lehmää ja yli 30 lehmää
 5. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Jäsenmaksujen suuruudet päätettiin säilyttää ennallaan: 35 euroa varsinaisille jäsenille, 35 euroa kannattajajäsenille sekä 150 euroa yritys- ja yhteisöjäsenille.
 6. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot:-Puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
 7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  -Vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Päätetään kerhon johtokunnan koko
  -johtokunnan kooksi päätettiin 9 henkilöä
 9. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Leena Hämäläinen Pieksämäki, Leena Turtiainen Savonlinna ja Anu Hämäläinen Mikkeli
  -Johtokuntaan valittiin Leena Hämäläisen tilalle Pekka Poikolainen. Leena Turtiainen valittiin jatkamaan johtokunnassa. Anu Hämäläisen tilalle johtokuntaan valittiin Minna Juutila.
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
  -Valittiin toiminnantarkastajiksi jatkamaan Auli Himanen ja Aija Kontinen sekä varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen.
 11. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2017-2019. Erovuorossa Sirpa Karhu Mikkeli, varalla Anne Nykänen Mikkeli; Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi, varalla Paula Väisänen Kangasniemi.
  -Edustajiksi valittiin Sirpa Karhu Mikkeli, varalla Anne Nykänen Mikkeli sekä Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi, varalla Leena Valjakka Kangasniemi.
 12. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleiseen kokoukseen kaudelle 2017, valitaan 4 varsinaista edustajaa ja neljä varaedustajaa. Aiemmin edustajina ovat toimineet Leena Turtiainen Punkaharju, Heli Ahonen Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi ja Katriina Leppä Pertunmaa sekä varalla Pekka Poikolainen Pieksämäki, Pirjo Solla-Piispanen Mikkeli ja Jussi Paunonen Rantasalmi.
  -Edustajiksi valittiin Heli Ahonen Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, Katriina Leppä Pertunmaa ja Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi, varalle Pekka Poikolainen Pieksämäki, Pirjo Solla-Piispanen Mikkeli ja Jussi Paunonen Rantasalmi.
 13. Muut asiat
  -Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua Bovis-tautitilanteeseen liittyen.
 14.  Kokouksen päätös- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13._______________________________                         _________________________________

Puheenjohtaja Heli Ahonen                                           Sihteeri Merja Valkonen


_______________________________                         _________________________________

Seija Lyytikäinen                                                            Leena Partio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti