Pöytäkirja Etelä-Savon Karjakerhon vuosikokouksesta 28.04.2015


Paikka ja aika: Juva, Partalan Kuninkaankartano, 28.04.2015 klo 10
Läsnä: 39 henkeä


 1. Kokouksen avaus
  -Puheenjohtaja avasi kokouksen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  -Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Nykänen, sihteeriksi Merja Valkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Sari Saari-Muhonen ja Heljä Huttunen sekä ääntenlaskijoiksi Sari Saari-Muhonen ja Heljä Huttunen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
  -Käytiin läpi kerhon vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  -Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
 6. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  -Vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 7. Esitetään kerhon sääntöjen päivittämistä. Lisäksi ehdotetaan sääntömuutosta: Jatkossa olisi varsinaisia jäseniä, joilla puhe- ja äänioikeus kokouksissa sekä kannattaja- ja yritys- ja yhteisöjäseniä, joilla vain puheoikeus kokouksissa.
  -Hyväksyttiin johtokunnan valmistelema sääntöehdotus pienin lisäyksin.
 8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
  -Seuraavan vuoden jäsenmaksuiksi päätettiin 35 euroa varsinaisille jäsenille, 35 euroa kannattajajäsenille sekä 150 euroa yritys- ja yhteisöjäsenille.
 9. Päätetään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot
  -Päätettiin johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot: puheenjohtajan palkkio 70 euroa + 70 euroa kulukorvausta, varapuheenjohtajalle 70 euroa kulukorvausta, johtokunnan jäsenille kilometrikorvaus oman auton käytöstä valtion matkustussääntöjen mukaan + puolipäiväraha + ylin veroton kokouspalkkio 17e, toiminnantarkastajille laskun mukaan, Etelä-Savon ProAgrian vuosikokouksen edustajille valtion matkustussääntöjen mukaan kilometrikorvaukset
 10. Päätetään johtokunnan koko
  - Johtokuntaan ehdotettiin yhtä lisäpaikkaa ja asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Päätettiin, että johtokunnan koko säilytetään entisellään. Jatkossa johtokunnan koko käsitellään vuosikokouksessa ennen erovuoroisten valintaa.
 11. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Sanna Hämäläinen Kerimäki, Pirjo Solla-Piispanen Ristiina ja Päivi Suhonen Rantasalmi.
  -Kerhon johtokuntaan valittiin kaudelle 2015-2017 Sanna Hämäläinen Savonlinnasta, Pirjo Solla-Piispanen Mikkelistä sekä Kukka-Maaria Kärki Sulkavalta.
 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
  -Valittiin toiminnantarkastajiksi jatkamaan Auli Himanen ja Aija Kontinen, varalla Pasi Pulkkinen ja Heli Laamanen
 13. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2016-2018. Erovuorossa Tellervo Sallinen Savonlinna, varalla Päivi Kääriäinen Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, varalla Tuula Ikonen Joroinen.
  -Valittiin edustajiksi ProAgria Etelä-Savon Karjavaliokuntaan toimikaudelle 2016-2018 Tellervo Sallinen Savonlinnasta, varalla Heli Ahonen Juvalta, Leena Pekonen Pieksämäeltä, varalla Pekka Poikolainen Pieksämäeltä.
 14. Valitaan edustajat ProAgria Etelä-Savon yleisiin kokouksiin 2016. Aiemmin edustajina ovat toimineet Leena Turtiainen Punkaharju, Päivi Kääriäinen Juva, Leena Pekonen Pieksämäki, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemi, Katriina Leppä Pertunmaa. Varalla: Heli Ahonen Juva, Anu Hämäläinen Mikkeli, Jussi Paunonen Rantasalmi.
  -Valittiin edustajiksi ProAgria Etelä-Savon yleisiin kokouksiin Leena Turtiainen Punkaharjulta, Heli Ahonen Juvalta, Leena Pekonen Pieksämäeltä, Ann-Helena Hokkanen Kangasniemeltä ja Katriina Leppä Pertunmaalta sekä varalle Pekka Poikolainen Pieksämäeltä, Pirjo Solla-Piispanen Mikkelistä ja Jussi Paunonen Rantasalmelta.
 15. Muut asiat
  -Muita asioita ei käsitelty. Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Puheenjohtaja, Anne Nykänen                                       Sihteeri, Merja Valkonen

Pöytäkirjantarkastaja, Sari Saari-Muhonen                   Pöytäkirjantarkastaja, Heljä Huttunen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti